добре дошли в уеб сайта на 61-ва Стрямска механизирана бригада град Карлово
Прием

61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето й, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели - патриотизъм, смелост, отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко призвание в служба на обществото и родината.

                  Ние предлагаме:

 • Основно месечно възнаграждение около 900 лв. без трудов стаж;
 • Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
 • Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
 • Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
 • Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
 • Възможност за последващо обучение;
 • Възможност за ползване на почивните бази на министерството на отбраната на преференциални цени;
 • Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЕННОСЛУЖЕЩ ПРИ НАС!

УСЛОВИЯТА НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ:

 • да имате средно или по-високо образование;
 • към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
 • да сте годни за военна служба;
 • да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да нямате друго гражданство;
 • да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
 • да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
 • да сте психологично пригодни.

Към настоящият момент е в сила министерска заповед №ОХ – 762/16.08.2019 г., в която за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки длъжности за приемане на  военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 30.09.2019 г.

Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати. 

ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

от адрес www. 61mbrkarlovo.alle.bg и Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада и след попълване се подават във военните окръжия по местоживеене. Документите  и разяснения могат да бъдат получени и от офисите за военен отчет град Карлово и град Сопот, за връзка телефон 0888548334 - експерт към военно окръжие I степен град Пловдив

Стефан Райчинов.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА с 61 -ва Стрямска механизирана бригада – Карлово

0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018

Заявление

Автобиография 

Декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВСРБ/

Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса(ако имат такова)

Съгласие за предоставяне и обработка на лични дани чл.4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg