добре дошли в уеб сайта на 61-ва Стрямска механизирана бригада град Карлово
Прием
Възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Във връзка с подновяване на медицинските и психологичните изследвания във ВМА на кандидатите за военна служба, в утвърдена от мен обява с рег. № 3 СВ - 1064 /04.02. 2020 г., за провеждане на конкурс за войнишки длъжности, да се направят следните изменения:

I. Уводната част да се промени на:

                              „О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната

и в чужбина за времето от 16.07.2020 г. до 12.08.2020 г.,

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево“

 

II. Първото изречение на точка 7 да придобие следното съдържание:

„7. До 30.06.2020г. структурите на ЦВО да изпращат до командирите по т. 3 заявленията на кандидатите….

 

III. Точка 9 да се промени на:

 „9. До 09.07.2020г., допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.

 

IV. Точка 10 да се промени на:

„10. Конкурсът ще се проведе за времето от 16.07.2020г. до 12.08.2020г., както следва:

V. Второто изречение на точка 11 да придобие следното съдържание:

„11. …Изпитът и тестът ще се проведат на 16 и 17.07.2020г., а събеседването на 21 и 22.07.2020г.“

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg