Добре дошли в уеб сайта на 61-ва Стрямска механизирана бригада
Прием


61 Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето и, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели - патротиотизъм, смелост, отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко призвание в служба на обществото и Родината.
Ние предлагаме:
• Основно месечно възнаграждение около 1300 лв. Без трудов стаж;
• Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
• Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
• Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
• Специално обучение - водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различини видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
• Възможност за кариерно развитие;
• Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
• Възможност за последващо обучение;
• Възможност за ползване на почивните бази на Министерството на отбраната на преференциални цени;
• Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ КАТО
ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЕНОСЛУЖЕЩ ПРИ НАС!
УСЛОВИЯТА НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ:
• Да иматe средно или по-високо образование;
• Към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години, за упражнилите право на пенсия и 44 години за не упражнилите право на пенсия;
• Да сте годни за военна служба;
• Да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
• Срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Да нямате друго гражданство;
• Да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”;
• Да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
• Да сте психологично пригодни.

Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати.
ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ И ПОПЪЛНЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ, НАМИРАЩ СЕ НА
АДРЕС: ГР. КАРЛОВО, ПЛ. „20-ТИ ЮЛИ”
И СЕ ПОДАВАТ ВЪВ ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ!!!
ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА с 61 Стрямска механизирана бригада – Карлово,
0335 94590 /вътр. 33010, 33011
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.