добре дошли в уеб сайта на 61-ва Стрямска механизирана бригада град Карлово
ПОЛКОВНИК  СТАНИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Роден на 16.09.1972 г. в гр. София, област София

Образование  висше

- ВHВУ"В.Левски", Танкови войски - строеви, 1995 г.

- ВА "Г.C.Pаковски", Организация и управление на ОТФ от СВ, 2006 г.;

- Военен колеж на СВ Керълайл САЩ, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС, 2016 г.

Образователно-квалификационна (научна) степен  магистър

На военна служба от 19.08.1995 г.      

Служебен стаж:     

- Командир на взвод в бригада –Айтос, 6 г.

- Командир на учебна рота в УЦ – Айтос,1 г.

- Заместник-началник щаб, той и началник на секция "Тактическа" в 2/13 бртбр –Сливен, 2 г.

- Слушател в ВА "Г.С.Раковски" - София, 2 г.

- Командир на батальон в 3/5 мбр – Казанлък, 1 г.

- Помощник-началник на направление в Щ-СВ – София, 1 г.

- Помощник по операциите в отделение G-3 в Корпуса на НАТО за бързо реагиране в Истанбул - Турция, 3 г.

- Главен експерт I степен в Командване на СВ – София, 3 г. 5 м.

- Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания – САЩ, 1 г.

- Началник на сектор "Оперативна съвместимост" в отдел "Планиране, развитие и бюджетиране на Сухопътните войски" на военно формирование 22450-София, 6м

- Началник щаб на 61 мбр - Карлово

Курсове:

- езиков курс – френски език 3 ниво, 2001 г.

- езиков курс - френски език 2 ниво, 2002 г.

- езиков курс - турски език 1 ниво, 2002 г.

- курс по информатика,  2003 г.

- езиков курс - турски език 3 ниво, Турция, 2004 г.

- курс за специализация -  На обучение по планиращи дейности в управление «Многонационална подготовка» на Командването на СВ на САЩ в  Европа в гр.Висбаден, Германия, 2014 г.

- курс за специализация -  Курс по съвместно определяне и поразяване на целите /NATO Joint Targeting Stuff (NJTS| Course/ , 2015 г.

Езикова подготовка:

 - руски език, 2-2-2-2, 2006 г.

 - английски език, 2-3-3-2, 2007 г.

 - френски език, 2-2-2-2, 2006 г.

 - турски език, 2-2-2-2, 2006 г.

 

Семейно положение: женен, с едно дете.

Началник щаб на 61-ва Стрямска бригада

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg